Imágen genérica de cabecera RC Celta

Grupo RC Celta

Quenes somos

Sobre o Grupo RC Celta

O Grupo RC Celta caracterízase pola especialización nos negocios que desenvolve, construíndo relacións de confianza baseadas na experiencia e na excelencia, diferenciándonos dos nosos competidores e tentando xerar un impacto positivo na sociedade en xeral.

RC Celta

A nosa actividade principal céntrase na participación en competicións deportivas de carácter profesional, da modalidade deportiva de futbol, participando o primeiro equipo no Campionato Nacional de Liga de Primeira División e na Copa do Rey e o equipo filial, Celta B, na segunda división B.

Tamén levamos a cabo comercialización de roupa e artigos deportivos a través das tendas oficiais de RC Celta.

Fundación Celta

As principais actividades realizadas pola Fundación Celta de Vigo son promover o deporte base; desenvolver campus, escolas e clinics deportivos para os mozos, principalmente orientados a practíca do futbol; investigar e promover os valores do deporte, así como realizar charlas e coloquios sobre a súa importancia na sociedade; desenvolver diferentes actividades lúdico-deportivas para a promoción de práctica do deporte entre as persoas de todas as idades; dar a coñecer o patrimonio social e deportivo de RC Celta; fomentar a participación cidadá en actividades de carácter social,  mediante a promoción de campañas solidarias…

Afouteza e Corazón

A sociedade presta servizos de fisioterapia e traumatoloxía e outros servizos vinculados á medicina do deporte, xestión de determinados espazos (organización de eventos de empresa, charlas, concertos, …).

Os datos do Grupo RC Celta

Total activos
135.406

Miles de euros

Total Patrimonio Neto
88.274

Miles de euros

Total Cifra Negocio
62.055

Miles de euros

Total empregados
178

En todo o Grupo RC Celta

Os valores do Grupo

Os valores que identifican o Grupo RC Celta son a transparencia, a excelencia tanto deportiva como empresarial, a sustentabilidade e pola proximidade, adaptándonos de maneira continua aos requisitos dos grupos de interese e ás tendencias nas que se atopan organizacións do mesmo ámbito de actuación.

Optimizar a xestión de recursos e residuos

O que nos diferencia da competencia e reforza de maneira positiva a imaxe ante a sociedade en xeral. O Grupo integra o medio ambiente na xestión global do mesmo, para iso implantamos o sistema de xestión ambiental conforma á Norma ISO 14001:20154.

 

Esta optimización na xestión de recursos e residuos vese reforzada tamén coa obtención da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. do Indicador Ardan Empresa Circular 2020 e Ardan Empresa Circular 2021.

 

 

Ver Compromiso Ambiental

Excelencia empresarial

Impleméntase diferentes sistemas de calidade baixo o estándar UNE EN ISO 9001:2015 certificados pola entidade de acreditación AENOR, na nosa orientación ao cliente, á xestión de procesos e á mellora continua.

 

A nosa aporta pola excelencia empresarial vese recompensada co Certificado de Excelencia en Xestión Empresarial a Real Club  Celta de Vigo, S.A.D. para os anos 2019; 2020 y 2021; tras a avaliacion dos principais parametros que determinan a xestión, como son: solvencia, rendibilidade, crecemento, emprego, internacionalización, responsabilidade social corporativa, satisfacción de clientes, innovación, xestión do risco comercial e dixitalización.

Ver Cumprimento e Bo Goberno

Responsabilidade social e ética empresarial

No mundo dos negocios, polo que se formula voluntariamente o Estado de Información Non Financeiro do Grupo RC Celta para cada tempada, dende a tempada 2018/2019 co obxectivo de promover a transparencia con respecto á actividade do grupo e a sustentabilidade. E se implementa o sistema de xestión de Compliance Penal baixo o estándar UNE 19601:20173
Ver Lei de Transparencia

Volta á normalidade

Tras a crise provocada polo COVID-19, o Grupo puxo en marcha medidas para afrontar a volta á normalidad aportando valor nos procesos de continuidade de negocio, implementando boas prácticas na xestión dos riscos derivados do COVID19 baixo o estándar Protocolo frente ao COVID-195. E xerando confianza entre todos os colectivos (clientes, traballadores e público en xeral)
Ver Certificacións

O Grupo RC Celta no mundo

Neste mapa  recóllese a presenza do Grupo RC Celta a nivel mundial en cualquera das súas modalidades

Outras páxinas do Grupo RC Celta

Lei de transparencia

O Grupo RC Celta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, presupuestaria e estadística e indicadores do índice de trasparencia INFUT 2019, por transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.
Ver Lei de Transparencia

Certificados

No Grupo RC Celta estamos plenamente convencidos da importancia que ten cumprir coas normativas vixentes en materia de calidade, medioambiente…

 

 

 

Ver os certificados

Recoñecementos

No Grupo RC Celta traballamos baixo o prisma da excelencia empresarial e nos últimos anos acumulamos importantes recoñecementos que poñen de manifesto a nosa boa xestión.

 

 

Ver Recoñecementos